Проект “Стимулиране на предприемачеството в хранително-вкусовата промишленост в BG-TR трансграничен регион”
(Проект № 2007CB16IPО008-2009-1-015)1Проектът се изпълнява от Търговско индустриална камара – Бургас, в качеството й на водещ партньор съвместно с Търговско - промишлената палата на Къркларели (Турция). Проектът се финансира по Програмата за Трансгранично Сътрудничество по Инструмент за Предприсъединителна Помощ /ИПП/ България-Турция (Договор № РД-02-29-132/29.06.2011). Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турциясе финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Турция чрез държавния бюджет. Програмата е своеобразно продължение и надграждане на програмите „Инициатива външни граници” и ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Турция. Специфичните цели на Програмата са:


  • постигане на устойчиво икономическо развитие в трансграничния регион на базата на специфичните предимства и дадености;
  • подобряване на социалната среда и насърчаване на социалната интерация сред гражданит е и общностите;
  • подобряване качеството на живот чрез ефективно оползотворяване на природните ресурси и опазване на природните, културни и исторически ценности.


Прочети още

Последни Новини

Заключителен семинар по проект Profood

29.03.2012

На 28 Март 2012 г. в гр. Бургас се проведе заключителен семинар по проект „Насърчаване на предприемачеството в хранително-вкусовата промишленост в българо-турския пограничен регион”. Неговата цел беше да се представи на...Прочети още

Финален семинар в Къркларели

27.03.2012

На 27 Март 2012 г. в гр. Къркларели се проведе финален семинар по проект „Насърчаване на предприемачеството в хранително-вкусовата промишленост в българо-турския пограничен регион”. Неговата цел бе да представи на обществеността...Прочети още

Бизнес форум по проект Profood - 15-16 март, 2012 г.

19.03.2012

На 15 и 16 Март 2012 г. в ИХ „България” в гр. Бургас се проведе Бизнес форум, организиран в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството в хранително-вкусовата промишленост в българо-турския пограничен регион”....Прочети още